O NÁS

Exekutorský úřad v Mladé Boleslavi má sídlo na adrese Táborská 527, 293 05 Mladá Boleslav.

Svoji činnost zahájil 1. ledna 2002.

Činnost exekutorského úřadu řídí soudní exekutor Mgr. Martin Slavata.

Vedle soudního exekutora v úřadu pracuje 9 zaměstnanců, z čehož 1 je exekutorským kandidátem, 1 je exekutorským koncipientem, 1 je účetním, 5 zaměstnanců se zabývá administrativní činností (zjišťování majetkových poměrů povinných, vedení exekutorských rejstříků a spisů, odesílání a přijímání pošty apod.) a 1 je terénní pracovník – vykonavatel, který realizuje doručování písemností povinným, soupisy a zajištění movitých věcí a další úkony zejména při exekucích prodejem movitých věcí a vyklizením.

Exekuční činnost provádíme po celém území České republiky; s ohledem na náklady a efektivitu exekuce preferujeme zejména exekuční případy ve Středních Čechách, Praze, Severních a Východních Čechách, ale na žádost oprávněného jsme připraveni provést exekuci i ve vzdálenějších regionech.

Náš exekutorský úřad je pojištěn u Slavia pojišťovna a.s., a to na částku 10 000 000,- Kč.