Legislativa

Právní předpisy upravující činnost soudních exekutorů:

Vyhláška č. 329/2008 Sb. – o centrální evidenci exekucíSTÁHNOUT
Vyhláška č. 330/2001 Sb. – o odměně a náhradách soudního exekutoraSTÁHNOUT
Vyhláška č. 37/1992 Sb. – o jednacím řádu pro okresní a krajské soudySTÁHNOUT
Vyhláška č. 418/2001 Sb. – o postupech při výkonu exekuční činnostiSTÁHNOUT
Zákon č. 119/2001 Sb. – kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutíSTÁHNOUT
Zákon č. 120/2001 Sb. - Exekuční řádSTÁHNOUT
Zákon č. 99/1963 Sb. – občanský soudní řádSTÁHNOUT

Stavovské předpisy Exekutorské komory ČR:

Kancelářský řádSTÁHNOUT
Kárný řádSTÁHNOUT
Organizační řádSTÁHNOUT
Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorůSTÁHNOUT
Předpis upravující výběrová řízeníSTÁHNOUT
Volební řádSTÁHNOUT
Zkušební řádSTÁHNOUT