Jak zaplatit dluh

Dluh je možno zaplatit těmito čtyřmi způsoby:

1/ bankovním převodem na účet číslo: 101 751 3931/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s.

Jako variabilní symbol je třeba uvést spisovou značku exekuce bez předčíslí 080, písmen EX a lomítka (např. u exekuce sp.zn. 080 EX 127/09 je variabilní symbol 12709).

Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.

2/ vkladem na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank, a.s. na účet číslo: 101 751 3931/5500

Jako variabilní symbol je třeba uvést spisovou značku exekuce bez předčíslí 080, písmen EX a lomítka (např. u exekuce sp.zn. 080 EX 127/09 je variabilní symbol 12709).

Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.

3/ poštovní poukázkou typu „A“ na účet číslo: 101 751 3931/5500

Jako variabilní symbol je třeba uvést spisovou značku exekuce bez předčíslí 080, písmen EX a lomítka (např. u exekuce sp.zn. 080 EX 127/09 je variabilní symbol 12709).

Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.

Do kolonky „Adresa majitele účtu“ je třeba uvést: Mgr. Martin Slavata, soudní exekutor, Táborská 527, 293 05 Mladá Boleslav.

4/ v hotovosti na adrese exekutorského úřadu Táborská 527, 293 05 Mladá Boleslav – v úředních hodinách